7
okt
2015
Månadsbrev, Nyheter
TUNDRA FONDERS MÅNADSBREV SEPTEMBER 2015

Frontier markets föll för femte månaden i rad.

  • Sedan nuvarande korrektion inleddes i juli 2014 har frontier markets nu tappat en fjärdedel av sitt marknadsvärde räknat i USD. Rådande värderingar på frontier markets motsvarar de som rådde under Eurokrisen.
  • Vi noterar också att nedgången på frontier markets sedan sommaren 2014 är lika omfattande som den tillväxtmarknaderna genomlidit. I sammanhanget ska man påminnas sig om att flera av de största tillväxtmarknaderna under denna period brottats med stora utmaningar – sanktioner och fallande oljepris i Rysslands fall, Brasilien nu i recession och Kina med inbromsande ekonomi och en briserad aktiemarknadsbubbla. Samtidigt har fundamenta för flera av de större frontier markets förbättrats.
  • Skillnaden i avkastning mellan enskilda frontier markets var omfattande under den gångna månaden. Inte mindre än 51%-enheter skilde bästa marknad (Lettland) från sämsta (Kazakstan).

Läs hela månadsbrevet här.


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec