8
nov
2016
Månadsbrev, Nyheter
TUNDRA FONDERS MÅNADSBREV OKTOBER 2016

Under den gångna månaden firade Tundra Pakistan Fund femårsjubileum. Det har onekligen hänt en hel del sedan fonden lanserades den 14 oktober 2011: Förutom att vara den bästa fonden av alla 854 fonder i PPM-systemet på fem års sikt med en uppgång på 238% (under samma period hade en investering på traditionella emerging markets givit en avkastning på 50%) har vi sedan några år tillbaka lokalt analyskontor på plats i Karachi. Där till har MSCI har tillkännagivit att man uppgraderar Pakistan från frontier market- till emerging market-status. Vi är övertygade om att de kommande fem åren kommer vara minst lika spännande.

Oktober blev en tuff månad för frontier markets i likhet med för aktier globalt sett. Avkastningen i SEK kunde dock åka snålskjuts på kronförsvagningen och slutade därmed månaden på +4% (MSCI Frontier Markets xGCC Net).

  • Bolagens kvartalsrapporter för det gångna kvartalet stod i fokus på flera av frontiermarknaderna. I Vietnam levererade flertalet större bolag starka rapporter medan konsumentsektorn i Nigeria inte oväntat hade ett tufft kvartal bakom sig.
  • I Pakistan var det ekonomiska nyhetsflödet fortsatt positivt i det att landet framgångsrikt genomförde en obligationsemission om USD 1mdr och att valutareserven därmed nådde all-time high om USD 24mdr. Kreditratinginstitutet S&P tillkännagav dessutom att man uppgraderar landets kreditbetyg. Politisk oro tyngde dock aktiemarknaden som slutade på +3% (-2% i USD).
  • Vi ser fortsatt turbulens på globala aktiemarknader som det kortsiktigt största hotet mot en positiv utveckling bland aktiemarknaderna på frontier markets.
  • Bäst bland Tundras fonder under månaden blev Tundra Nigeria and Sub-Sahara Fund med en avkastning om 6% (SEK).

Läs hela månadsbrevet här.


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec