15
dec
2016
Månadsbrev, Nyheter
TUNDRA FONDERS MÅNADSBREV NOVEMBER 2016

Hållbarhetsaspekter har under lång tid varit en integrerad del av hur vi på Tundra arbetar med fondernas investeringar. I augusti 2015 lanserade vi världens första globala frontierfond med exkludering av bolag som inte lever upp till fondens krav på hållbar affärsverksamhet, Tundra Sustainable Frontier Fund. Nu tar vi nästa steg och inleder hållbarhetsscreening av samtliga våra fonder. Dessutom kommer Tundra Sustainable Frontier Fund framledes inte investera i bolag som utvinner fossila bränslen eller bolag med produktion där råvaran till stor del består av fossila bränslen.

Aktiemarknaderna på frontier markets (MSCI Frontier Markets xGCC Net) föll 1,2% (SEK) under november.

  • Trumps oväntade valseger dominerade händelseutvecklingen på världens aktiemarknader inklusive frontier markets. Undantaget Argentina (-7%) blev den negativa reaktionen dock begränsad med stort köpintresse från inhemska investerare på flertalet asiatiska frontier markets.
  • Den pakistanska aktiemarknaden steg 5,8% (SEK) och noterade nytt all-time-high efter att tidigare inrikespolitiska oroskällor ebbat ut.
  • Bäst bland Tundras fonder under den gångna månaden blev Tundra Pakistan Fund med en uppgång på 6,7%.

Läs hela månadsbrevet här.


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec