12
apr
2016
Månadsbrev, Nyheter
TUNDRA FONDERS MÅNADSBREV MARS 2016

Optimism om att globala råvarupriser bottnat ur samt uttalande från den amerikanska centralbanken om en mer försiktig räntehöjningscykel satte fart på världens större tillväxtmarknader. Detta till trots hängde inte frontier markets med i uppgången under den gångna månaden.

  • MSCI Frontier Markets xGCC  Net (SEK) föll 3% under mars, jämfört med MSCI Emerging Markets Net (SEK) som steg 7%. Man ska komma ihåg att under februari var rollerna omvända – frontier markets steg medan emerging markets föll.
  • Det bör noteras att den svenska kronan stärktes närmare 5% under månaden och mätt i lokal valuta steg de flesta frontier markets.
  • Flertalet frontier markets är relativt omvärldsisolerade ekonomier med oftast andra drivkrafter än världens större emerging markets. Att lokala investerare dominerar handeln innebär också att de normalt ej påverkas nämnvärt av rörelser på globala aktiemarknader.
  • Bäst under mars bland Tundras fonder blev Tundra Rysslandsfond, som steg 7%.

Läs hela månadsbrevet här.


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec