15
jun
2017
Månadsbrev, Nyheter
TUNDRA FONDERS MÅNADSBREV MAJ 2017

Maj blev en händelserik månad för frontier markets och tillgångsslaget slutade med en uppgång på +4,1%.

  • Afrika dominerade uppgången under maj och Nigeria steg 15,7% medan Kenya steg 13,9%. Nigerias centralbank introducerade ett nytt handelsfönster för landets valuta, ett mycket viktigt steg för att återfå utländska investerares förtroende för Nigeria.
  • Pakistan (+0,9%) uppgraderades formellt till emerging market-status av MSCI den 1:a juni. De utländska inflödena lät dock vänta på sig.
  • Vietnam (-1,0%) präglades av tilltagande oro för den höga belåningsgraden på aktiemarknaden.
  • Bäst bland Tundras fonder under maj var Tundra Vietnam Fund, som steg +2,9%.

Läs hela månadsbrevet här.


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec