8
jun
2016
Månadsbrev, Nyheter
TUNDRA FONDERS MÅNADSBREV MAJ 2016

Avkastningsmässigt blev maj en bra månad för frontier markets (+6,5% i SEK).

  • Bästa marknader blev Nigeria och Kazakstan, som steg 20% under den gångna månaden.
  • Sedan årsskiftet har frontier markets stigit 5%, bättre än såväl emerging (+1%) som developed markets (+/-0%).
  • Vi noterar ett väsentligt mer konstruktivt investeringsklimat för frontier markets de senaste månaderna, där det konstanta säljtryck som rått sedan mitten av 2014 minskat.
  • Bäst avkastning i maj bland Tundras fonder gav Tundra Nigeria and Sub-Sahara Fund (+12%).

Läs hela månadsbrevet här.


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec