7
jul
2017
Månadsbrev, Nyheter
TUNDRA FONDERS MÅNADSBREV JUNI 2017

Den starkare kronan gjorde att frontier markets slutade juni på -1,5% i kronor räknat. I USD räknat steg dock tillgångsslaget (mätt som MSCI Frontier Markets xGCC Net) med 1,5% och juni blev därmed den sjunde månaden i rad med positiv avkastning. Första halvåret blev det bästa sedan 2007 räknat i USD, +19%. I SEK räknat blev första halvåret (+11%) det bästa sedan 2014.

  • Marknadsutvecklingen återspeglades också i nettoinflöden till frontier marketsfonder globalt sett. Undantaget en kortare period i slutet av mars har nettoinflöden dominerat under hela första halvåret. Detta till skillnad från 2016, då utflöde oavkortat dominerade.
  • Spridningen mellan bästa och sämsta marknad var stor och bland Tundras fokusmarknader steg Nigeria 7% medan Pakistan fick en tuff första månad efter MSCI:s uppgradering till emerging markets-status, -9%.
  • Bäst bland Tundras fonder i juni blev Tundra Frontier Africa Fund, som steg 4,4%.

Läs hela månadsbrevet här.


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec