7
jul
2016
Månadsbrev, Nyheter
TUNDRA FONDERS MÅNADSBREV JUNI 2016

Juni blev allt annat en än lugn sommarmånad, frontier markets (MSCI FMxGCC net ) backade 1,7% medan MSCI Emerging Markets gick upp hela 6,2% och utvecklade markader (MSCI World) steg 1,0%.

  • I mitten av juni annonserade MSCI att Pakistan kommer att omklassificeras från Frontier Market till Emerging Markets från och med maj 2017. Beslutet låg i linje med Tundras förväntningsbild och är en kvalitetsstämpel för Pakistan som investeringsland.
  • Nigeria beslutade att släppa peggen mot USD de haft i 15 månader och låta marknaden bestämma värdet på Nairan. Det resulterade i en devalvering på omkring 30% till NGN 280 per USD.
  • Det överraskande resultatet från Brexit-omröstningen fick initialt marknaderna på fall, men återhämtade sig snabbt. Vägen framåt fortfarande är tämligen osäker och det är svårt att bedöma ev. effekter av ett brittiskt utträde ur EU.
  • Bästa fond i juni var Tundra Vietnam Fund som steg 7,3%

Läs hela månadsbrevet här.


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec