7
jul
2015
Månadsbrev, Nyheter
Tundra Fonders Månadsbrev juni 2015

• Frontier markets klarade sig inte helt undan den globala börsnedgången under den gångna månaden. Flera av de större frontier markets föll dock betydligt mindre än börserna i västvärlden. Den 29 juni, när oron för den grekiska skuldkrisen nådde sin kulmen och en majoritet av världens börser bevittnade kraftiga nedgångar, steg börsen i såväl Hon Chi Minh som i Karachi.

• MSCI tillkännagav att Pakistan kan vara aktuell för uppgradering till tillväxtmarknadsstatus. Det skulle potentiellt kunna medföra inflöden till marknaden i takt med att allt fler investerare tvingas titta på landet. Tundra Pakistan Fund utvecklades bäst bland Tundras fonder under juni och steg 1,9%.

• Vi är inte ensamma om att vara långsiktigt positiva till Pakistan – under månaden tillkännagav den brittiska fond-i-fond-aktören Advance Emerging Capital att man investerat i Tundra Pakistan Fund (länk till pressmeddelande)

Läs hel måndsbrevet här.


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec