17
aug
2017
Månadsbrev, Nyheter
TUNDRA FONDERS MÅNADSBREV JULI 2017

Frontiermarknaderna föll 2,8% (i SEK) under den gångna månaden i ljuset av den kraftiga kronförstärkningen.

  • Afrikanska och europeiska frontiermarknader tillhörde vinnarna. Nigeria steg 5% och intresset bland utländska investerare tycks tillta efter att landet infört ett nytt handelssystem för valutan.
  • De asiatiska frontiermarknaderna utvecklades svagt under juli. Värst gick det för de senaste årens vinnarmarknad Pakistan, som föll 10,3% efter fortsatt politisk oro. Landets tilltagande bytesbalansunderskott med tillhörande volatilitet på valutamarknaden hjälpte inte heller till.
  • Bäst bland Tundras fonder under månaden klarade sig Tundra Frontier Africa Fund, som föll 1,3%.

Läs hela månadsbrevet här.


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec