9
aug
2016
Månadsbrev, Nyheter
TUNDRA FONDERS MÅNADSBREV JULI 2016

Frontier markets steg 1,9% (MSCI Frontier Markets xGCC Net) under den gångna månaden. Hade det inte varit för svag utveckling i indextunga Nigeria hade uppgången varit än större och i Vietnam och Pakistan noterades lokala aktieindex på 8-års-högsta respektive all-time high i lokal valuta.

  • Nigeria fortsatte brottas med en svag ekonomi och under juli tog centralbanken över kontrollen av en av landets mindre banker. Under månadens andra halva försvagades valutan och därtill genomförde centralbanken en räntehöjning. Vi gör bedömningen att valutan nu nått mer realistiska nivåer och att nigerianska aktiemarknaden närmar sig investeringsbart territorium igen.
  • Vietnam tog under juli bort ägarbegränsningen för utländska investerare på landets största börsbolag, Vinamilk. Det är ett positivt steg i avregleringen av landets aktiemarknad och lär öka intresset från utländska investerare. Vinamilk bör inom ett år utgöra 3-5% i frontierindex, vilket kan komma att närmast dubbla Vietnams vikt i tillgångsklassen.
  • Pakistan fortsatte dra nytta av MSCI:s beslut att uppgradera landet till emerging market-status. Tundra Pakistan Fund gav bäst avkastning bland Tundras fonder under juli, +5,7%.

Läs hela månadsbrevet här.


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec