9
feb
2017
Månadsbrev, Nyheter
TUNDRA FONDERS MÅNADSBREV JANUARI 2017
  • Frontier markets steg 1,7% (MSCI Frontier Markets xGCC Net SEK) under januari. En svagare dollar maskerade en än starkare utveckling i lokala valutor.
  • Såväl Pakistan, Vietnam som Bangladesh noterade nya all-time-high, 9-års-högsta respektive 4-års-högsta på de bredare lokala aktieindexen under månaden.
  • Bäst under januari bland Tundras fonder blev Tundra Vietnam Fund, som steg 0,3%.

Läs hela månadsbrevet här.


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec