11
feb
2016
Månadsbrev, Nyheter
TUNDRA FONDERS MÅNADSBREV JANUARI 2016
  • Frontier markets föll 3% i SEK räknat under månaden och klarade sig därmed bättre än såväl emerging markets (-4%) som utvecklade marknader (-5%).
  • Den globala marknadsoron gick hårdast åt råvaruexporterande länder såsom Nigeria och Kazakstan medan såväl Argentina som Bangladesh gick mot strömmen och steg under månaden.
  • Bland Tundras fonder klarade sig Tundra Rysslandsfond bäst och steg 0,4%.

Läs hela månadsbrevet här.


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec