6
okt
2014
Månadsbrev, Nyheter
TUNDRA FONDERS MÅNADSBREV FÖR SEPTEMBER 2014

Medan traditionella tillväxtmarknader hade en kämpig månad i september (MSCI Emerging Markets Net föll 3,7% i SEK), steg gränsmarknaderna 5,0% (MSCI Frontier Markets xGCC Net).
Bäst bland våra fonder under månaden blev Tundra Pakistanfond med en uppgång på 8,1%. Gradvis avtagande oro från investerare kring det politiska käbblet i landet, innebar att den pakistanska aktiemarknaden återtog en del förlorad mark. Därtill adderade Tundras förvaltarteam överavkastning gentemot marknadsavkastningen.

Läs hela månadsbrevet här


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec