6
nov
2014
Månadsbrev, Nyheter
Tundra Fonders månadsbrev för oktober 2014

Finn nedan Tundra Fonders månadsbrev för oktober. Under månaden firade Tundra Pakistanfond tre år – den 14 oktober 2011 drogs världens första aktivt förvaltade Pakistanfond med säte utanför Pakistan igång. Idag kan vi glädjas åt att fonden stigit 137% sedan dess. Det är en avkastning som är 47% högre än Karachibörsen (mätt som MSCI Pakistan Net) under samma period. Övrigt att notera under oktober:

– Gränsmarknaderna föll 2% (räknat i SEK) lett av oljeexporterande länder som Nigeria och Kazakstan.

– Med ett oljepris som nu tangerar 5-årslägsta kunde flertalet gränsmarknader i Asien dock glädjas och marknader som Bangladesh, Sri Lanka, Pakistan och Vietnam steg under månaden.

– Pakistan gynnades dessutom av ytterligare stabilisering av det inrikespolitiska läget och fortsatt reformarbete.

Läs månadsbrevet här


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec