8
dec
2014
Månadsbrev, Nyheter
Tundra Fonders månadsbrev för november 2014

• Gränsmarknader föll för andra månaden i rad under november (MSCI Frontier Markets xGCC Net -4,4% in SEK). Nigeria, den globalt största gränsmarknaden, fortsatte plågas av det fallande oljepriset och föll 10,6%.

• Den pakistanska marknaden gick mot strömmen och steg 1,7%.

• Samtliga Tundras sex fonder utvecklades bättre än sina respektive jämförelseindex under november. Tundra Frontier Opportunities hade en av sina bästa månader någonsin i termer av relativavkastning. Fonden föll 0,3% att jämföra med avkastningen på jämförelseindex på -4,4%.

Läs månadsbrevet här


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec