8
apr
2015
Månadsbrev, Nyheter
Tundra Fonders månadsbrev för mars 2015

Gränsmarknaderna steg 4,1% (mätt i SEK) under mars och utvecklades därmed bättre än såväl tillväxtmarknader som utvecklade marknader. Merparten av avkastningen är dock hänförlig till den svagare kronan.
• I vanlig ordning var skillnaden i avkastning mellan de enskilda marknaderna stor. Nigeria och Argentina tillhörde vinnarna (+15,1% respektive +13,4%) medan Pakistan och Vietnam hade det motigare under månaden (-8,8% respektive -6,4%).
• Bakom nedgången på flera av gränsmarknaderna står en kollapsad hedgefond som under månaden tvingades att likvidera stora positioner. På makrosidan förblev nyhetsflödet i det stora hela dock positivt.

Läs månadsbrevet här.


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec