16
jun
2014
Månadsbrev, Nyheter
TUNDRA FONDERS MÅNADSBREV FÖR MAJ 2014

Under den gångna månaden lanserades vi en ny fond, Tundra Vietnam Fund, Skandinaviens första aktivt förvaltade Vietnamfond. Fonden gav en avkastning på 7,3% sedan lanseringen. För övrigt kan nämnas att vi har fortsatt Tundras expansion av analysteamet i och med rekryteringen av Rashmina Lalani. Rashmina kommer vara stationerad på Tundras analyskontor i Karachi. För investerare var maj en mycket bra månad på tillväxt- och gränsmarknaderna:

• Tillväxtmarknaderna steg 5,7% i maj medan gränsmarknaderna steg 6,6% i SEK (MSCI Frontier Markets xGCC Net).

• Mest utmärkte sig Tundra Rysslandsfond och Tundra Nigeria & Sub-Sahara som båda gav en avkastning på mer än 10% under den gångna månaden.

Läs hela månadsbrevet här


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec