3
jul
2014
Månadsbrev, Nyheter
TUNDRA FONDERS MÅNADSBREV FÖR JUNI 2014

• Tillväxtmarknaderna fortsatte för femte månaden i rad att uppvisa uppgångar (MSCI Emerging Markets +3,2% i SEK). Vi får gå tillbaka till hösten 2010 för att finna en längre period av ihållande månatliga uppgångar.

• Även gränsmarknaderna gav positiv avkastning under juni, +2,4% i SEK (MSCI Frontier Markets xGCC Net).

• Ökad riskaptit präglade den gångna månaden och vinnarna på aktiemarknaden under juni blev därför föga förvånande BRIC-länderna (Brasilien, Ryssland, Indien och Kina) och några av de mer volatila gränsmarknaderna (Argentina och Kazakstan).

• Värt att notera är att den ryska aktiemarknaden har stigit med drygt 30% (räknat i SEK) sedan bottennoteringen i mitten av mars. Tundra Rysslandsfond var under första halvåret den bästa rysslandsfonden av de 27 som säljs i Sverige.

• Tundra Fonder har även slutit avtal med ytterligare en distributör och nu kan du också investera i våra fonder via Skandia.

Läs hela månadsbrevet här


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec