6
mar
2015
Månadsbrev, Nyheter
Tundra Fonders månadsbrev för februari 2015

• Februari präglades av globalt stigande riskaptit. Gränsmarknaderna var inget undantag och steg 4% i kronor räknat under den gångna månaden.

• Den pakistanska aktiemarknaden föll 2% (MSCI Pakistan Net i SEK). Bolagsresultaten var bättre än väntade och inflationen är fortsatt låg. Intresset från utländska investerare var dock begränsat.

• Den ryska aktiemarknaden blev den självskrivna vinnaren under februari (MSCI Russia Net +24% i SEK) efter rörelsen i oljepriset och vissa framsteg i fredsförhandlingarna med Ukraina.

Läs månadsbrevet här


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec