13
jan
2015
Månadsbrev, Nyheter
Tundra Fonders månadsbrev för december 2014

Ännu ett år kan läggas till handlingarna. För gränsmarknadernas del slutade 2014 med en samlad uppgång på 17,4% i SEK räknat (MSCI Frontier Markets xGCC Net). Det gångna året blev därmed tredje året i rad med stigande kurser mätt i SEK. Uppgången förklaras dock av den svagare kronan och mätt i USD föll gränsmarknaderna 3,2% under 2014.

• Tundras globala gränsmarknadsfond, Tundra Frontier Opportunities Fund, steg 29,8% under året och gav således en meravkastning om 12,4% jämfört med marknaden. Sedan lanseringen i april 2013 har fonden därmed stigit 50,8%, 21,3% bättre än marknaden.

• Bäst bland Tundras fonder under 2014 blev Tundra Pakistanfond med en avkastning om 60,6% (jämförelseindex steg 35,2%).

• Med ett oljepris som noterade nya bottennoteringar blev oljeimporterande asiatiska gränsmarknaderna såsom Bangladesh, Sri Lanka och Pakistan den gångna månadens vinnare.

Läs månadsbrevet här


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec