5
sep
2014
Månadsbrev, Nyheter
TUNDRA FONDERS MÅNADSBREV FÖR AUGUSTI 2014

Augusti blev tredje månaden i år med fallande kurser på gränsmarknaderna (exklusive Mellanöstern). MSCI Frontier Markets
xGCC föll 1,1% i SEK räknat. Avkastningen mellan enskilda länder skilde sig markant åt, Pakistan (-8,3%) och Argentina (-12,4%) tillhörde förlorarna, medan Bangladesh och Vietnam steg imponerande 12,9% respektive 9,7%. Med åtta månader bakom oss i år har gränsmarknaderna stigit 17,8%. Det är den bästa avkastningen på årets första åtta månader sedan 2007.

Läs hela månadsbrevet här


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec