10
mar
2017
Månadsbrev, Nyheter
TUNDRA FONDERS MÅNADSBREV februari 2017

Tundra Fonder fortsätter sin expansion inom frontier markets och har nu rekryterar Asif Arslan Haider Soomro, prisbelönad förvaltare av pakistanska aktier, till kontoret i Karachi. Han har år efter år legat i toppen av de bästa förvaltarna i Pakistan och tilldelades nyligen Lippers pris för bästa pakistanska aktiefond över fem år. Arslan Soomro kommer nu ingå i Tundras förvaltningsteam under ledning av förvaltningschef Mattias Martinsson.

  • Frontier markets steg (MSCI Frontier Markets xGCC Net) 3,2% i SEK räknat under februari och tillgångsslaget hängde således inte med emerging och developed markets (+6,3% respektive +6.0%).
  • Samtliga större frontiermarknader i Asien, däribland Pakistan och Vietnam, steg under februari medan Afrika bidrog negativt i det att såväl Nigeria som Marocko föll.
  • Bäst bland Tundras fonder var Tundra Frontier Opportunities Fund, som steg 5,3%.

Läs hela månadsbrevet här.


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec