10
mar
2016
Månadsbrev, Nyheter
TUNDRA FONDERS MÅNADSBREV FEBRUARI 2016

Efter en tuff start på året för världens börser, kunde frontier markets uppvisa en bred uppgång under februari.

  • Medan såväl emerging markets som utvecklade marknader föll under februari steg frontier markets 2% (MSCI Frontier Markets xGCC Net i SEK).
  • Marknadsuppgången till trots hade många av de mindre och medelstora bolagen på frontier markets svårt att hänga med i uppgången och flera av Tundras fonder hade för ovanlighetens skull en motig månad i förhållande till sina respektive jämförelseindex.
  • Bäst avkastning under månaden bland Tundras fonder hade Tundra Vietnam Fund som steg +1%.

Läs hela månadsbrevet här.


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec