14
jan
2016
Månadsbrev, Nyheter
TUNDRA FONDERS MÅNADSBREV DECEMBER 2015

Det nya börsåret 2016 har börjat minst sagt dramatiskt med stora nedgångar på flertalet aktiemarknader – inte sedan 2008 har MSCI:s världsindex haft en sämre inledning (-5,9% mätt i SEK). Även om frontier markets inte undgått nedgången har de klarat sig bättre än övriga börsvärlden (MSCI Frontier Markets xGCC Net -3,3 i SEK). I månadsbrevet kan du läsa om hur större frontier markets som Pakistan (-1,0%), Vietnam (-1,6%) och Nigeria (-3,5%) även under december klarade sig undan den värsta dramatiken på tillväxtmarknaderna (såväl Ryssland som Sydafrika föll mer än 13%).

  • MSCI Frontier Markets xGCC Net föll 3,4% under december men så gott som hela nedgången kan tillskrivas den starkare kronan. I USD räknat slutade tillgångsslaget oförändrat.
  • När vi stänger böckerna för 2015 kan konstateras att frontier markets slutade året på -7,4%. 2015 blev första året sedan MSCI upprättade frontier market-index som tillgångsslaget fallit två år i rad i USD-termer.
  • 2015 blev fjärde året i rad som Tundra Pakistan Fund såväl slog sitt jämförelseindex som uppvisade positiv avkastning.

Läs hela månadsbrevet här.


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec