13
sep
2016
Månadsbrev, Nyheter
TUNDRA FONDERS MÅNADSBREV AUGUSTI 2016

Den gångna månaden blev odramatisk med små kursrörelser på flertalet frontiermarknader. MSCI Frontier Markets xGCC Net föll 1% under månaden.

  • Frontiermarknaderna i Asien klarade sig överlag bättre än övriga marknader inom tillgångsslaget och Sri Lanka steg inte mindre än 7% (SEK) tack vare bra bolagsrapporter och fortsatt positiva tongångar efter IMF-avtalet.
  • Sub-Sahara drabbades återigen av ett bakslag efter att Kenya (-7% i SEK) introducerat ett räntetak för utlåningsräntan i landet.
  • Tundra Frontier Opportunities Fund blev bäst under augusti bland Tundras fonder, +4%, och slog dessutom sitt jämförelseindex med drygt 5%-enheter.

Läs hela månadsbrevet här.


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec