11
sep
2015
Månadsbrev, Nyheter
TUNDRA FONDERS MÅNADSBREV AUGUSTI 2015

Utvecklingen på världens aktiemarknader under augusti blev en trist historia. Att kurserna på frontier markets (-5% i SEK) föll mindre än på såväl tillväxtmarknader som utvecklade marknader var en klen tröst i sammanhanget.

  • Månaden präglades av händelseförloppet i Kina och landets beslut att låta valutan depreciera. I efterdyningarna lät såväl Vietnam som Kazakhstan och efter månadens utgång även Sri Lanka depreciera sina valutor.
  • Frontier markets värderas nu till 10,5x nästkommande 12 månaders vinst, en nivå vi senast bevittnade 2012.

Läs hela månadsbrevet här.


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec