11
maj
2017
Månadsbrev, Nyheter
TUNDRA FONDERS MÅNADSBREV APRIL 2017

Den 6:e maj firade Tundra Vietnam Fund treårsjubileum. Mycket har hänt i Vietnam sedan vi lanserade Nordens första aktivt förvaltade Vietnamfond 2014 – den vietnamesiska aktiemarknaden har fortsatt öppnas upp för utländska investerare, fonden har givit en avkastning på närmare 60% (dubbelt så mycket som jämförelseindex) och Tundra har öppnat kontor i Ho Chi Minh City. Vår övertygelse är att detta bara är början på en spännande resa i landets ekonomiska utveckling.

  • Frontier markets steg 0,7% (SEK) under april och har därmed stigit totalt 8,1% hittills i år (MSCI Frontier Markets xGCC Net).
  • Vietnam föll offer för vinsthemtagning under efter tidigare månaders uppgång. En bidragande orsak var de ökade oroligheterna på den koreanska halvön då Vietnam har nära band med Sydkorea.
  • Månadsskiftet maj/juni uppgraderar MSCI formellt Pakistan till emerging market-status. Några utländska inflöden till landets aktiemarknad inför detta kunde dock inte bevittnas under april. De senaste 12 månaderna har utflödena uppgått till USD 400m.
  • Den nigerianska centralbanken har infört ett nytt fönster för handel med landets valuta dit bl.a. utländska portföljinvesterare hänvisas. Tundra har beslutat att fr.o.m. den 5 maj värdera fondernas nigerianska innehav baserat på den officiella kursen i detta fönster, vilket ledde till en kraftigare nedgång i Tundra Nigeria & Sub-Sahara Fund vid detta datum. För att effektivisera förvaltningen av fonden kommer nya fondbestämmelser att träda i kraft från och med 29 maj 2017. Ändringen innebär att investeringsmandatet breddas och att namnet på fonden ändras till Tundra Frontier Africa Fund. Fonden kommer framöver, precis som idag, fokusera på de delar av Afrika som är minst ekonomiskt utvecklade, däribland Nigeria och Kenya. Fonden kommer dock tillåtas att investera i hela Afrika vilket innebär att ett land som Egypten kan komma att få en stor vikt i fonden.
  • Bäst bland Tundras fonder under april var Tundra Nigeria and Sub-Sahara Fund och Tundra Pakistan Fund, som båda steg 2,0%.

Läs hela månadsbrevet här.


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec