9
maj
2016
Månadsbrev, Nyheter
TUNDRA FONDERS MÅNADSBREV APRIL 2016

För frontier markets blev april en positiv månad (+2% i SEK) där tillgångsslaget utvecklades bättre än såväl emerging (-0,5%) som developed markets (+0,6%).

  • Uppgången var bred och merparten av de större frontierländerna steg under den gångna månaden.
  • Värt att notera är att frontierfonder kunde notera nettoinflöden under mars (senaste tillgängliga datan) efter 17 månader av nettoutflöden enligt EPFR.
  • Bäst avkastning bland Tundras fonder gav Tundra Rysslandsfond, som steg 4,7% (SEK) under april.

Läs hela uppdateringen här.


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec