8
jun
2017
Nyheter, Rapporter, Sustainable, Vietnam
Tundra Focus – Views on ESG in Vietnam

Sedan vi öppnade vårt kontor i Ho Chi Minh City förra året, har flera av oss från Tundra hunnit besöka Vietnam. Den här rapporten samlar våra intryck av olika aspekter av ESG i landet.

Vietnam är en av de snabbast växande ekonomierna i Sydostasien. Under de senaste decennierna har Vietnam karaktäriserats av en snabb socio-ekonomisk utveckling och en rad reformer för att begränsa fattigdom och öka insatserna inom utbildning. Utländska direktinvesteringar och internationell handel driver ekonomin framåt. Det finns omfattande regelverk inom ramen för ESG, men utmaningar kvarstår vad gäller tillämpningen. Vietnam har även stora utmaningar vad gäller miljöaspekter, mänskliga rättigheter och anti-korruption.

Tundra var inbjudna att tala när den största börsen, Ho Chi Minh Stock Exchange (HOSE), introducerade ett hållbarhetsindex som ska få listade bolag att rapportera kring hållbarhet. ’Vietnam Sustainable Index’ utgår från GRI:s ramverk och OECDs riktlinjer för bolagsstyrning. Den privata sektorn är en viktigt samarbetspartner för att nå FN:s globala utvecklingsmål.

Läs hela rapporten här.


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec