27
jan
2017
Nyheter, Rapporter, Sustainable
Tundra Case – Daewoo Express Bus Services

Den här rapporten om Daewoo Bus Services, Pakistans största och ett av få bolag inom organiserad persontransport i landet, beskriver ett exempel på en investering där slutsatserna från ESG-analysen var helt avgörande för investeringens bedömda lönsamhet. I september 2016 köpte Tundra, genom tre av våra fonder, 9.4% av bolaget genom en s.k. pre-IPO (börsnotering förväntas ske under första halvåret 2017). Transportsektorn i sig representerar ett flertal områden som är av intresse för ESG-frågor; utmaningar finns såväl inom miljö som för olika aspekter av sociala villkor och bolagsstyrning. Den här rapporten fokuserar dock på ett av de mer grundläggande områdena inom socialt ansvarstagande; mänskliga rättigheter för barn och ungdomar. I analysen av sektorn riktades vår uppmärksamhet mot större systematiska överträdelser av mänskliga rättigheter i form av anställda ”truck cleaners” på traditionella färgglada bussar i Pakistan. Merparten av dem unga män och pojkar med vidriga arbetsvillkor, men än mer alarmerande är den höga förekomst av sexuella övergrepp de utsätts för dagligen. Daewoo inledde sin verksamhet 1997 med löftet att tillhandahålla bekväma men framförallt säkra persontransporter. Det är vår övertygelse att bolaget kan göra skillnad inom området, och till följd av detta växa snabbare än sektorn som helhet och därmed utvecklas till en mycket lönsam investering för Tundras andelsägare. Tundra betraktar ESG-analys som en integrerad del av den finansiella analysen. Det är vår förhoppning att denna rapport kan exemplifiera varför denna integration är viktig vid val av investeringar.

 

Läs hela rapporten här.


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec