30
jul
2018
Afrika, Nyheter, Sustainable
Tundra Case: Access Bank PLC, Nigeria

Den här publikationen innehåller en kort analys av Access Bank PLC och beskriver deras insatser inom hållbarhet. Tundra äger aktier i Access Bank genom Tundra Sustainable Frontier Fund och Tundra Frontier Africa Fund. Banken uppnår höga betyg i Tundra ESG Rating System, och utgör ett bra exempel på ett framgångsrikt och hållbart banksystem i en afrikansk kontext. Access Bank har gjort stora insatser för att integrera metoder för att stärka ESG-aspekterna i sin verksamhet och är engagerad i att uppnå de globala målen för hållbar utveckling. Läs mer här. (ENG)


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec