22
jul
2022
Nyheter, Rapporter, Sustainable
TUNDRA ANNUAL SUSTAINABILITY REPORT 2021

Tundra Fonder firade 10 år 2021. Av förklarliga skäl blev det inga större festligheter, men historien om Tundra fortsätter. De senaste åren har ställt oss inför en rad utmaningar där de flesta låginkomst- och lägre medelinkomstländer har drabbats av kriser. Alla traditionella svagheter i utvecklingsländer har blivit synliga. Betalningsbalanskriser, devalveringar, skyhög inflation och politisk oro. Och ändå är Tundra Sustainable Frontier Fund en av de högst avkastande frontier- och tillväxtmarknadsfonderna sedan fondens lansering.

Sedan starten i april 2013 till slutet av 2021 har fonden (netto efter avgifter och kostnader) genererat en genomsnittlig överavkastning på 4,6 % per år (beräknat i USD, efter avgifter och alla kostnader) jämfört med vårt jämförelseindex (MSCI FMxGCC Net TR) och 3,9 % mot MSCI EM Net TR. Hur är det möjligt att tjäna pengar på marknader som kontinuerligt går igenom så svåra utmaningar? Svaret ligger i val av aktier, och den motståndskraft som de bästa företagen visar över tid. Det handlar om att förstå vilka företag som är anpassade för att visa tillväxt även omräknat till utländsk valuta, trots de specifika utmaningarna på deras hemmamarknader. Ett företags framgång definieras inte nödvändigtvis av utvecklingen i deras land.

Våra val av aktier baseras på ett antal nyckelkriterier som måste uppfyllas; den övergripande och viktigaste delen är att portföljbolagen har en positiv inverkan på de samhällen där de bedriver sin verksamhet. Detta innebär att man gör en bedömning av den långsiktiga efterfrågan på produkten eller tjänsten de producerar, tillsammans med en noggrann due diligence avseende ägare och lednings lämplighet att producera denna vara eller tjänst kontra sina konkurrenter.

De globala målen anger tydligt: Ingen ska lämnas utanför. Bara de marknader där Tundra idag har investeringar är hem för människor som motsvarar nästan tre gånger EUs befolkning. För att stödja en rättvis övergång till en bättre värld behöver dessa länder samarbeten, kunskap och kanske viktigast av allt – investeringar. Tundra fortsätter att göra vår del av att främja och stödja de allra bästa av dem. Det är så vi påverkar och hur du som investerare kan göra skillnad.

Klicka här för att läsa vår årliga hållbarhetsrapport.


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec