27
maj
2020
Nyheter, Rapporter, Sustainable
TUNDRA ANNUAL SUSTAINABILITY REPORT 2019

Vid skrivandet av denna årsrapport är vi alla – på ett eller annat sätt – påverkade av det nya Coronaviruset (SARS-CoV-2). Förutom att rapportera om vår verksamhet under 2019, bidrar den här årliga hållbarhetsrapporten med ett epidemiologiskt perspektiv genom att inkludera data från Global Burden of Disease (GBD) och Our World in Data för att återspegla sjukdomsbördan (se graf) i de länder där vi investerar. Denna pandemi understryker vikten av de grundläggande fundamenten i våra samhällen; kopplingen mellan  humankapital, folkhälsa och ekonomiska system kan inte vara tydligare. Prognoser är komplexa, men det är sannolikt att individuella riskbeteenden (som tobaksanvändning, högt sockerintag, överätande, sexuellt risktagande eller vårdslös körning) och specifika landsrisker (t.ex. brist på rent vatten, undermålig sanitet, undernäring, luftföroreningar eller malaria) kommer att utgöra ett större hot mot de unga befolkningarna på tillväxtmarknader än de risker COVID-19 medför. Läs mer om våra möten, konferenser och spännande samarbeten här.


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec