10
feb
2015
Nyheter
Till andelsägare i Tundra Pakistan och Tundra Frontier Opportunities

Information om ändringar i fondbestämmelserna enligt 4 kap 9a§ 2st Lag (2004:46) om värdepappersfonder (LVF).

Finansinspektionen har godkänt ändringar i fondbestämmelserna för Tundra Pakistanfond samt Tundra Frontier Opportunities Fund vilka har trätt i kraft. Detta innebär att Tundra Pakistanfond ändrar namn till Tundra Pakistan Fund samt att nya andelsklasser etableras i fonderna.

Dina investeringar kommer efter att de nya fondbestämmelserna justerats inte förändras.

Läs mer här


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec