11
sep
2014
Nyheter, Pressmeddelanden
PRESSMEDDELANDE – Skandia börjar sälja Tundras fonder

Nu kan Tundras fonder även köpas via Skandia. Tundra Fonder har slutit ett distributionsavtal med Skandia och tidigare i år inleddes samarbete med Max Matthiessens fondtorg MaxFonder liksom Garantum Fondkommission.

Läs hela pressmeddelandet här.


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec