8
nov
2012
Nyheter
Presentationer från Ethix seminarium om jordbruksinvesteringar

Den 24 oktober höll Ethix SRI Advisors ett seminarium kring jordbruksinvesteringar för svenska institutionella investerare med titeln ”ESG Risks and Opportunities in Agriculture and Farmland Investing”. Presentationer hölls av Tundra Fonder, AP2, Craigmore och Pareto Öhman. Tundra Fonders Johan Elmquist deltog i syfte att visa hur fonden Tundra Agri & Food i praktiken arbetar med ESG-frågor (ESG = miljö, sociala frågeställningar (primärt arbetsrättsliga frågor) och styrning (bolagsstyrning)). Nedan återfinner ni samtliga presentationer.

Presentationer Ethix Seminarium 121024


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec