17
jul
2015
Nyheter, Rapporter
Pakistan och effekterna av överenskommelsen med Iran

Efter 18 långa dagars intensiva förhandlingar nådde Iran och omvärlden slutligen en överenskommelse, som kommer att avlägsna FN-sanktionerna mot Iran. Pakistan som nettoimportör av olja gynnas av att Iran åter välkommas på de internationella marknaderna.

Läs mer om effekterna på Pakistan och andra frontier markets här.


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec