9
okt
2019
Månadsbrev, Nyheter, Vietnam
MÅNADSKOMMENTAR VIETNAM – SEPTEMBER 2019

FONDEN

Fonden steg 1,6% (SEK) i september, bättre än jämförelseindexet som steg 1,4% (SEK). Fondens övervikt mot finansiella tjänster (SSI Securities, Military Bank, VietinBank, VNDirect), Information Technology (FPT Corp) och undervikt i Fastigheter (Vincom Retail, Vingroup) fungerade bra och bidrog positivt till den relativa utvecklingen. FPT Corp publicerade ett positivt preliminärt resultat för årets första åtta månader 2019 där intäkter och nettoresultat ökade 21% respektive 30% jämfört med samma period föra året. Våra off-benchmark-innehav inom Fastigheter (Dat Xanh Group, LDG Investment) hade också en bra månad tack vare stigande förväntningar om vinstökningar. Dat Xanh Group nådde 75% av helårsmålet  under årets första nio månader med en intäktsökning på 31% och en vinsttillväxt på 20% jämfört med samma period förra året. Fondens undervikt mot Dagligvaror (Vinamilk, Masan Group) bidrog negativt relativt jämförelseindex då aktierna återhämtade förra månadens svaga utveckling. Fonden har minskat exponeringarna inom Informationsteknologi och Sällanköpsvaror under månaden.

MARKNADEN

Marknaden steg med 1,4% (SEK) i september, jämfört med +2% för MSCI Emerging Markets (SEK) och +0,4% i MSCI Frontier Markets xGCC (SEK). Den dagliga genomsnittsomsättningen på börsen var fortsatt hög på USD 186m. Utländska investerare förblev nettosäljare för USD 17m, vilket dock är lägre än förra månadens nettoförsäljning på USD 135m. Bäst fick bank och finansaktier eftersom: (1) flera banker (bl.a. VPBank och HDBank) började köpa tillbaka egna aktier, samt att VCB ingick ett exklusivt partnerskap med FWD Group Hong Kong. Aktiemäklarna blev återigen favoriter i takt med att den goda omsättningen på börsen  förväntas driva pålönsamheten. Investerare ökade också sina positioner i fastighetsaktier, främst medelstora som Dat Xanh Group, LDG Investment, Khang Dien Housing etc, i hopp om bättre resultatutveckling än förväntat under tredje kvartalet. De viktigaste FOL-aktierna (Forign Ownership Limit, dvs aktier med begränsningar av utländskt ägande) (FPT Corp, MobileWorld Group, REE Corp) gick fortsatt starkt då vi närmar oss lanseringen av ETFer på index baserat på aktier där utländska kvoten redan är fylld (VN Diamond, VNFIN Lead, VNFIN Select) vilket kommer ge utländska investerare att köp i en korg med annars fulla FOL-aktier.

Centralbanken, State Bank of Vietnam, i Vietnam sänkte styrräntorna med 0,25%-enheter från och med den 16 september. SBV följer den globala trenden där flera stora ekonomier underlättar penningpolitiken för att stimulera tillväxten. I indextillverkaren FTSEs årliga granskning behöll Vietnam sin status som Frontier Market men läggs till på listan för potentiell uppgradering till ”Secondary Emerging Markets” inför nästa års översyn. Trots många reformer som Vietnam genomfört under tidigare år för att uppgraderas ansågs inte clearing- och avvecklingskriterierna uppfyllda för en uppgradering.

Vietnams ekonomi förblev motståndskraftig mot de regionala ekonomiska chockerna och BNP-tillväxten under tredje kvartalet uppgick till 7,31%, vilket slog till och med de mest optimistiska prognoserna. De viktigaste tillväxtdrivarna under årets första nio månader inkluderar: Tillverkningen ökade med 11,4% och Tjänster som ökade med 8,3%. Branscher med stort värdeskapande utgör de största komponenterna i BNP där Industri och Bygg samt Tjänster utgör 34 respektive 43%. Inflationen i september var fortsatt under kontroll och ökade 1,98% i september. Den totala exporten under de första nio månaderna uppgick till USD 194,3 mdr (+ 8,2% jmf med samma period förra året) , medan importen ökade 8,9% till USD 188,42 mdr. Handelsöverskottet summeras således till USD 5,9 mdr. Totala registrerade utländska direktinvesteringar minskade med 19,9% till USD 15,7 mdr på grund av avsaknad av större projekt som vi såg under 2018. Faktiskt utbetalda utländska direktinvesteringar ökade dock med 7,3% till USD 14,2 mdr. Tillverkningsindustrin lockar fortfarande den största delen av investeringarna som görs i Vietnam och står för 74,2% av inflödena.

DISCLAIMER:
Andelar i värdepappersfonder kan både öka och minska i värde, det är därför inte säkert att man vid försäljning alltid får tillbaka investerade pengar. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondens värde kan variera kraftigt pga fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder. Informationsbroschyren, årsredovisning, halvårsredogörelse, faktablad och övrig information finns på vår hemsida. Du kan också kontakta oss om du vill att vi ska skicka dessa handlingar kostnadsfritt till dig. Har du några frågor är du välkomna att ringa oss på telefonnummer: 08-5511 4570.


Den nyöppnade butiken för Vinfast el-mopeder i Hanoi.


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec