4
okt
2018
Månadsbrev, Nyheter, Vietnam
MÅNADSKOMMENTAR VIETNAM – SEPTEMBER 2018

FONDEN:

Hanoi’s nya spårtrafik, förnärvarande i testfasen, kostade USD 868m att bygga och förväntas transportera närmare 200 000 personer dagligen.

Fonden steg 4% i September, klart bättre än jämförelseindex FTSE Vietnam Total Return som steg 0,5%. Fondens övervikt mot sällanköpsvaror (Da Nang Rubber, Dry Cell & Storage Battery, TNG Investments) bidrog mest positivt relativt index tack för förhoppningar om ökad export till USA i spåren av det allt hårdare tonläget och höjda tullarna mellan USA och Kina. Vårt innehav inom energisektorn (till största del PV Drilling) fick också en skjuts av att olja handlas på 4-årshögsta. Dessutom adderade våra innehav utanför index (Traphaco, HT1 Cement, Hoa Sen Group, LDG Investments, Dat Xanh Group samt FPT Corp) till överavkastningen under månaden. Även undervikten i fastighetsbolaget Vincom bidrog positivt. Inga större föreändringar genomfördes i september.

MARKNADEN:

Den vietnamesiska aktiemarknaden fortsatte den stigande trenden och steg 0,5%, medan såväl tillväxtmarknader som övriga frontiermarknader backade (-2,8% respektive 3%). Utländska investerare var nettoköpare till ett värde av USD 17m och den genomsnittliga dagsomsättningen ökade markant till USD 227m. Oron kring ett handelskrig mellan USA och Kina minskade och förändrades till att istället fundera över om det istället innebär förbättrade möjligheter för vietnamesiska exportbolag. Textilbolag, sko- och däcktillverkare samt fiskerinäringen nämns som potentiella vinnare. Dessutom kan landet gynnas av ökade investeringar från såväl USA som Kina när de försöker undkomma tullarna från Kina.

Indexbolaget FTSE har beslutat inleda en översyn om Vietnam kan uppgraderas till Secondary Emerging market (FTSE graderar: Developed, Advanced Emerging, Secondary Emerging or Frontier inom sina globala index), vilket innebär att landet kan omklassificeras inom två år.

Makrostatistiken som redovisades i september bekräftar den positiva bilden av Vietnam. BNP ökade med 6,9% under det tredje kvartalet och 7% för årets första nio månader och utländska direktinvesteringar ökade 6% till USD 13 mdr. Handelsöverskottet jan-sept 2018 ökade till USD 5,4 mdr (jmf USD 328m 9M2017 vilket bidrog till att hålla vietnamesiska Dongen stabil när många andra valutor försvagades mot USD. Valutareserven har ökat med USD 8mdr under året och är nu USD 60 mdr.

DISCLAIMER:
Andelar i värdepappersfonder kan både öka och minska i värde, det är därför inte säkert att man vid försäljning alltid får tillbaka investerade pengar. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondens värde kan variera kraftigt pga fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder. Informationsbroschyren, årsredovisning, halvårsredogörelse, faktablad och övrig information finns på vår hemsida. Du kan också kontakta oss om du vill att vi ska skicka dessa handlingar kostnadsfritt till dig. Har du några frågor är du välkomna att ringa oss på telefonnummer: 08-5511 4570.


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec