6
nov
2018
Månadsbrev, Nyheter, Vietnam
MÅNADSKOMMENTAR VIETNAM – OCTOBER 2018

FONDEN:

Vinfast, Vietnams första inhemska bilmärke bygger en fabrik med kapacitet för 500 000 bilar per år, vilket kommer vara den största fabriken i Sydostasien när den s klar.

Fonden tappade 9,1% I oktober, sämre än jämförelseindex FTSE Vietnam TR som backade 7,7%. Övervikter inom bank & finans (HDBank, Saigon Securities, VNDirect Securities), sällanköpsvaror (Danang Rubber, TNG Investment, Phu Nhuan Jewelry), basindustri (Hoa Sen Group), och IT (FPT Corporation)bidrog alla negativt till den relativa avkastningen. Den kraftiga korrektionen av oljepriset och besvikelse över Q3 resultaten påverkade också negativt i PetroVietnam Drilling och Hoa Sen Group. Undervikten i fastigheter (Vincom Retail, Vinhomes) samt dagligvaror (Masan Group, Vinamilk) bidrog dock positivt relativt index. Inga större förändringar genomfördes i fonden under månaden. (alla förändringar i SEK)

MARKNADEN:

Marknaden korrigerade kraftigt i oktober, i stark kontrast till de tidigare två månadernas uppgång. Osäkerhet kring utvecklingen i den globala ekonomin samt svagare marknader i närområdet ledde till vinsthemtagningar i Vietnam, vilket sen också ledde till tvångsförsäljningar hos belånade kunder. Utlänningar var fortsatt nettoköpare till ett värde av USD 397m. Exkluderat koreanska SK Groups köp av aktier i Masan Group var dock utlänningar nettosäljare till ett värde av USD 70m. VN Index tappade 7.7% under månaden, vilket var sämtre än MSCIs Tillväxtmarknadsindex som tappade 5,7% och även sämre än MSCI Frontier Markets xGCC som tappade 0,9%. Rapportsäsongen inleddes med mestadels besvikelser från Hoa Sen Group, Vinamilk, VPBank och Sabeco och energiaktier backade i takt med att oljepriset sjönk. Vietnam följer för närvarande de globala aktiemarknaderna samt utvecklingen i handelskriget mellan USA och Kina. Utan någon positiv trigger i sikte kommer marknaden antagligen fortsätta handlas i sidled fram till årsskiftet, trots att den nu handlas på relativt attraktiva 13x den förväntade årsvinsten.

Makrostatistiken fortsätter måla en ljus bild; Utländska direktinvesteringar hittills i år har ökat 6,3% till USD 15,1 mdr. Exporten för årets första tio månader ökade 14,2% till USD 200 mdr, och handelsöverskottet landade på USD 6,4 mdr. PMI i oktober steg till 53,9 vilket indikerar en högre tillväxttakt i tillverkningsindustrin. Trots högre drivmedelspriser steg inflationen bara med 3,9% jämfört med oktober förra året.

 
DISCLAIMER:
Andelar i värdepappersfonder kan både öka och minska i värde, det är därför inte säkert att man vid försäljning alltid får tillbaka investerade pengar. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondens värde kan variera kraftigt pga fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder. Informationsbroschyren, årsredovisning, halvårsredogörelse, faktablad och övrig information finns på vår hemsida. Du kan också kontakta oss om du vill att vi ska skicka dessa handlingar kostnadsfritt till dig. Har du några frågor är du välkomna att ringa oss på telefonnummer: 08-5511 4570.


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec