6
dec
2018
Månadsbrev, Nyheter, Vietnam
MÅNADSKOMMENTAR VIETNAM – NOVEMBER 2018

FONDEN:

Long Thanh Airport utanför Ho Chi Minh City, ett stort infrastrukturprojekt från regeringen som beräknas gå på omkring USD 16 mdr och kommer ha en kapacitet på 50m passagerare per år när det står klart år 2025.

Fonden föll 3,1% i november, sämre än jämförelseindex FTSE Vietnam Index som steg 1%. Fondens undervikt i indextunga fastighetssektorn (framförallt Vingroup, Vinhomes, Vincom Retail) var den största anledningen till underavkastningen. De tre Vingroup-bolagen väger tillsammans omkring 40% av index och handlas på mellan 20x-35x förväntade vinsten samt 2,5x-7x eget kapital. Vi anser att värdering är alltför hög och är därför kraftigt underviktad i dem.

Innehavet i Hoa Sen Group backade kraftigt efter en rapportbesvikelse med fallande marginaler och stora lageravskrivningar. Även HD Bank föll efter att ha tillkännagivit att de köper en statlig bank vars verksamhet har stora problem.

Fondens övervikter i Ho Chi Minh Infrastructure & Investment, it-bolaget FPT Corporation och mäklarfirmorna VN Direct samt Saigon Securities bidrog alla positivt till den relative avkastningen. Fonden är fortsatt överviktad i fundamentalt bra aktier som kommer att gynnas av Vietnams starka tillväxt.

MARKNADEN:

Marknaden återhämtade sig efter den tuffa utvecklingen i oktober, och steg 1% i november. Det kan jämföras med att MSCI Emerging Market och MSCI Frontier Market som steg 3,1% respektive 1,1%. Likviditeten i marknaden sjönk med 16% till USD 163m i genomsnittlig dagsomsättning. Utlänningar var nettoköpare till ett värde av USD 52m, men exkluderat Sydkoreanska SK Groups strategiska köp i Masan Group för USD 97m var utlänningar nettosäljare. Som nämns ovan stod Vingroup-företagen för de största bidragen till indexuppgången, medan t.ex. energiaktierna följde oljepriset och backade.
Marknaden har fortsatt fokus på handelsbråket mellan USA och Kina där eventuell ytterligare upptrappning riskerar att drabba Vietnam. Vid president Trumps möte med president Xi i Buenos Aires i början av december verkar dock parterna kommit överrens om att inte höja tarifferna ytterligare, vilket kan ge stöd åt marknaderna framöver.

Bortsett från dessa oroligheter visar den vietnamesiska ekonomin på styrka i en orolig omvärld. Exporten växte med 14% under årets första elva månader jämfört med samma period förra året. Det fallande oljepriset minskade inflationstrycket och priserna ökade med 3,5% i november, vilket var lägre än såväl förväntningarna (3,8%) som föregående månad (3,9%).

Vi anser att marknaden bör ha prisat in de flesta negativa nyheter och med bättre relationer mellan USA och Kina, amerikanska FEDs signaler om långsammare räntehöjningar samt lägre oljepris bör ge marknaderna stöd framöver.

 

DISCLAIMER:
Andelar i värdepappersfonder kan både öka och minska i värde, det är därför inte säkert att man vid försäljning alltid får tillbaka investerade pengar. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondens värde kan variera kraftigt pga fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder. Informationsbroschyren, årsredovisning, halvårsredogörelse, faktablad och övrig information finns på vår hemsida. Du kan också kontakta oss om du vill att vi ska skicka dessa handlingar kostnadsfritt till dig. Har du några frågor är du välkomna att ringa oss på telefonnummer: 08-5511 4570.


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec