5
apr
2018
Månadsbrev, Nyheter, Vietnam
MÅNADSKOMMENTAR VIETNAM – MARS 2018

FONDEN:

Fonden steg 2,3% i mars medan jämförelseindex FTSE Vietnam Net (SEK) steg 4,5%. Stora uppgångar i indextunga bolag som Vingroup, Masan Group och Vinamilk, där fonden är naturligt underviktad, var den främsta anledningen till underavkastningen under månaden. Fondens innehav i Phu Nhuan Jewelry, VNDirect Securities och Vietnam Electrical Equipment utvecklades mycket positivt tack vare stark utveckling i ekonomin innefattande bl.a. ökad konsumtion. Våra övervikter i sällanköpsvaror, bank & finans samt undervikter i verkstad och basindustri bidrog också positivt till den relativa avkastningen. Värderingsskillnaderna mellan landets största börsbolag och de medelstora har fortsatt öka. Fondens klart övervägande exponeringar är mot bolag med starka tillväxtutsikter till rimliga värderingar. Inga större portföljförändringar har gjorts under månaden.

MARKNADEN:

Den vietnamesiska marknaden fortsatte upp i mars och index nådde nytt all-time-high då den tidigare rekordnoteringen från 2007 passerades. FTSE Vietnam Net (SEK) steg med 4,5% vilket kan jämföras med MCSI Emerging Markets Net TR (SEK) som sjönk 1% och MSCI Frontier Markets xGCC Net TR (SEK) som steg 1,7%. Utländska investerare nettosålde för USD 45m och den genomsnittliga dagsomsättningen var USD 368m. Indextunga Vingroup och Masan Group stod för de största uppgångarna under månaden. Vingroup avser särnotera det största affärsområdet Vinhomes, som bygger alla Vingroups bostadsprojekt. Ledningen har indikerat ett marknadsvärde på bolaget omkring USD 12mdr, och Vingroup planerar att behålla kontrollen. Techcom Bank, till 20% ägt av Masan Group, är mitt uppe i en pre ipo-finansieringsrunda riktad till institutionella investerare där bolaget värderas till USD 5mdr. För övrigt kan noteras att från diverse bolagsstämmor har vi observerat ambitiösa tillväxtmål för 2018, framförallt från banksektorn.

Den makroekonomiska utvecklingen har också varit positiv under första kvartalet. BNP-tillväxten uppgick till 7,4% (från 5,1% under Q1 2017) drivet av ökad aktivitet inom verkstads- och fastighetssektorerna. Inflationen är fortsatt låg, 2,8%. Registrerade utländska direktinvesteringar minskade med 25% till USD 5,8mdr då inga större projekt annonserades under kvartalet. Faktiska utländska direktinvesteringar ökade dock med 7,2% till USD 3,88mdr. Exporten ökade med 23% till USD 33,6mdr emedan importen ökade 13,6% till 32,5mdr, vilket resulterade i att handelsöverkottet landade på USD 1,1mdr. En mindre positiv nyhet var att ett av PetroVietnams oljefältsprojekt stoppades efter stora på tryckningar från Kina. Beskedet skapade oro i oljesektorn och relaterade bolag.

 

DISCLAIMER:
Andelar i värdepappersfonder kan både öka och minska i värde, det är därför inte säkert att man vid försäljning alltid får tillbaka investerade pengar. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondens värde kan variera kraftigt pga fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder. Informationsbroschyren, årsredovisning, halvårsredogörelse, faktablad och övrig information finns på vår hemsida. Du kan också kontakta oss om du vill att vi ska skicka dessa handlingar kostnadsfritt till dig. Har du några frågor är du välkomna att ringa oss på telefonnummer: 08-5511 4570.


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec