5
jun
2019
Månadsbrev, Nyheter, Vietnam
MÅNADSKOMMENTAR VIETNAM – MAJ 2019

FONDEN

Fonden sjönk 1,8% i maj, bättre än jämförelseindex som sjönk 2,3% (SEK). Undervikten i fastigheter (främst Vingroup-aktier) och dagligvaror (Hoang Anh Gia Lai Group, Hung Vuong Group och Vinamilk) fungerade bra och bidrog positivt till den relativa utvecklingen. Dessutom bidrog även unervikten inom materialsektorn (Hoa Phat Steel) med positiv relativavkastning.

På den negativa sidan gick fondens övervikt i finanssektorn (VietinBank, HD Bank, Military Bank och Lien Viet Post Bank) dåligt, på grund av långsammare kredittillväxt än väntat. Vårt innehav i Dat Xanh Group (fastigheter) hade också en svag utveckling efter att ha föreslagit en nyemission för att finansiera fastighetsprojekt. Många investerare oroades för utspädningsrisker på kort sikt medan vinsterna kommer först om flera år. Kido Frozen Foods, som gått bra under en längre period, korrigerade i maj och bidrog negativt till fondens utveckling. Fonden minskade exponeringen mot informationsteknik under månaden.

MARKNADEN

Börsutvecklingen var svag under maj och marknaden sjönk med 1,8% (SEK) medan MSCI Frontier Markets xGCC Net TR (SEK) uppvisade en positiv avkastning på 2,4% (SEK), dock klart bättre än MSCI Emerging Markets Net TR (SEK) som backade 6,8% (SEK). Utländska investerare förblev nettosäljare till ett värde av USD 101m, men SK-Groups investering i Vingroup gjorde att totala utländska portföljinvesteringar uppgick till USD +151m. Med svaga globala marknader och brist på positiva nyheter i Vietnam var både utländska och lokala investerare mindre aktiva, och den genomsnittliga dagliga omsättningen sjönk till USD 155m.

Maj innebär normalt mindre aktivitet från lokala investerare då de flesta bolagen har rapporterat redan och det blir färre nyheter att agera på. Avsaknaden av överenskommelse mellan USA och Kina i handelskriget dämpade humöret ytterligare. Även om Vietnam verkar gynnas av situationen, eftersom mer utländska direktinvesteringar söker sig dit för att minska exponeringen mot Kina, gör osäkerheten investerare nervösa. Vingroup gick dock starkt efter att sydkoreanska SK Group investerat USD 1 mdr i bolaget (154,3 miljoner aktier i en riktad emission och 51,4 miljoner aktier från aktiemarknaden) och därmed blev den största utländska aktieägaren i bolaget med 6% .

Ho Chi Minh-börsen meddelade att det kommer att införa ”covered warrants” i slutet av juni. Då kan mäklarfirmor utfärda warrantprodukter med någon av de 30 största aktierna som underliggande tillgång. Detta kan öka likviditeten i marknaden och även ge utländska investerare ett sätt att ta exponering i aktier där den utländska kvoten är fylld.

Makrostatistiken visade på blandad utveckling där handeln var den största besvikelsen. I maj ökade exporten med 7,5% och importen med 8,3% jämfört med maj förra året, vilket medförde ett handelsunderskott på USD 1,3 mdr i maj och USD 548m hittills under år 2019. Nedgången i exporten är på grund av minskad smartphone-export från Samsungs lokala produktion, medan importen består av maskiner och utrustning som en följd av ökade utländska investeringar (FDI) vilket bör gynna den ekonomiska tillväxten och framtida export från Vietnam. Åtagna utländska direktinvesteringar har uppvisat en fenomenal tillväxt hittills i år och växt med 69% till totala USD 17,7 mdr medan faktiskt utbetalda FDI ökat med 7,8% till USD 7,3 mdr. Den största delen (42%) av investeringarna kommer från Kina och Hong Kong vilket kan ses som en effekt av det pågående handelskriget då globala tillverkare letar efter nya produktionshubbar för att undvika högre amerikanska tariffer. Stigande bensin och elpriser bidrog till att inflationen steg 2,7%.

DISCLAIMER:
Andelar i värdepappersfonder kan både öka och minska i värde, det är därför inte säkert att man vid försäljning alltid får tillbaka investerade pengar. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondens värde kan variera kraftigt pga fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder. Informationsbroschyren, årsredovisning, halvårsredogörelse, faktablad och övrig information finns på vår hemsida. Du kan också kontakta oss om du vill att vi ska skicka dessa handlingar kostnadsfritt till dig. Har du några frågor är du välkomna att ringa oss på telefonnummer: 08-5511 4570.

Hållbarhetsteamet i Vietnam under Sweden-Vietnam Business Summit Maj 2019.


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec