5
jun
2018
Månadsbrev, Nyheter, Vietnam
MÅNADSKOMMENTAR VIETNAM – MAJ 2018

FONDEN:

Möte med Hoa Sen Group.

Fonden föll med 8,1% i maj jämfört med FTSE Vietnam TR (SEK) som föll med 6,9%. Den vietnamesiska marknaden fortsatte sin nedgång som inleddes i mitten av april. Nedgången inleddes med vinsthemtagningar av utländska investerare följdes därefter av tvångsförsäljningar från överbelånade lokala investerare. Fondens undervikt i de två konsumentjättarna Masan Group och Vinamilk samt fastighetsbolagen Vingroup och Novaland bidrog positivt till relativavkastningen. Efter börsnoteringen av Vinhomes (dotterbolag till Vingroup) och TechcomBank (delägt av Masan) saknades nya positiva katalysatorer för marknaden vilket i kombination med vissa globala orosmoment (läs mer i texten om Tundra Sustainable Frontier Fund) föranledde vinsthemtagningar. Allteftersom oron tilltog spreds vinsthemtagningarna i marknaden vilket även drabbade fondens innehav. Specifikt bidrog fondens övervikter i Finans och Energi negativt. Dessutom utvecklades vår position i Hoa Sen Group dåligt efter att ha presenterat ett svagt kvartalsresultat. Företaget värderas nu på omkring 6x vinsten för 2018. Deras bruttomarginal sjönk till 13,5% under andra kvartalet jämfört med 18% förra året. Anledningen var högre avskrivningar och större utgivna rabatter i samband med bolagets snabba expansion. Därutöver innebar den ökade skuldsättningen en dubblering av räntekostnaderna jämfört med förra året. Vi anser att ökningen av försäljningen och en gradvis minskning av skuldnivåerna framöver bör innebära goda förutsättningar till förbättrade marginaler framöver. Med tanke på den fortsatt starka ekonomin, med BNP-tillväxt om över 6,5% och kredittillväxt på över 18% är vissa banker med exponering mot konsumentsektorn nu på attraktiva nivåer. God likviditet på marknaden, där den genomsnittliga dagsomsättningen nu är i intervallet ~ 300 miljoner dollar och fortsatta marknadsreformer för att förbereda Vietnam för MSCI Emerging Markets, bör vara positivt för aktiemäklarna, som nu handlas på ~ P/E 10, lägre än marknaden men med högre vinsttillväxt.

 

MARKNADEN:

Den vietnamesiska marknaden fortsatte falla med totalt 6,9% i maj, jämfört med 2,4% fall för MSCI Emerging Markets Net TR (SEK) och 10,3% för MSCI Frontier Markets xGCC Net (SEK). Stora säljflöden från utländska investerare var ursprungligen den främsta orsaken till nedgången på marknaden, men tvångsförsäljningar från lokala investerare förvärrade ytterligare situationen. Som mest var index ned 12% i maj (24% från toppen i april) men fyndköpare gav sig in på marknaden under den sista veckan och tryckte upp kurserna från botten. Enligt uppskattningar från mäklarhusen har belåningen minskat med 30-40% från toppen, och är nu således på mer normala nivåer. Utländska investerare var nettoköpare med cirka USD 1mdr i maj, men det inkluderar likviden från börsnoteringen av Vinhomes på USD 1,25mdr. Exklusive denna transaktion var utlänningar nettoförsäljare på marknaden om ca USD 250m. Den genomsnittliga dagsomsättningen uppgick till 309 MUSD under maj.

Den ekonomiska statistik som offentliggjordes var positiv. Inchöpschefsindex accelererade till 53,9 från 52,7 i april, vilket tyder på fortsatt hög aktivitet i tillverkningsindustrin. Inflationen ökade till 3,86% i årstakt, främst på grund av högre bensin- och livsmedelspriser. Dock var kärninflationen fortsatt låg med en ökning på 1,34% i årstakt. Handelsbalansen redovisade ett överskott på USD 3,39mdr under de första 5 månaderna (mot ett underskott på USD 2,6mdr under samma period 2017) medan utbetalade utländska direktinvesteringar accelererade till USD 6,75mdr (+9,8% i årstakt). Värderingen på aktiemarknaden har kommit ner till mer normala P/E 17 för 2018, vilket förväntas falla till P/E 14x för 2019. Förutsatt att ingen global chock inträffar ter sig förutsättningarna för fortsatt god vinsttillväxt även därefter som goda. Under slutet på 2017 och inledningen av 2018 har Vietnam etablerat sig bland mer traditionella emerging markets-investerare. Mot bakgrunden av att liknande asiatiska marknader (såsom Filippinerna, Indonesien och Indien) alla handlas mellan 18-23x årsvinsten ter sig värderingarna i Vietnam inte längre höga.

 

DISCLAIMER:
Andelar i värdepappersfonder kan både öka och minska i värde, det är därför inte säkert att man vid försäljning alltid får tillbaka investerade pengar. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondens värde kan variera kraftigt pga fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder. Informationsbroschyren, årsredovisning, halvårsredogörelse, faktablad och övrig information finns på vår hemsida. Du kan också kontakta oss om du vill att vi ska skicka dessa handlingar kostnadsfritt till dig. Har du några frågor är du välkomna att ringa oss på telefonnummer: 08-5511 4570.


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec