7
jul
2020
Månadsbrev, Nyheter, Vietnam
MÅNADSKOMMENTAR VIETNAM – JUNI 2020

FONDEN

Fonden sjönk 4,9% (SEK) i juni, i linje med jämförelseindex som sjönk med 5% (SEK). Juni dominerades av vinsthemtagningar efter tidigare starka uppgångar. Fondens undervikt i indextunga sektorer som fastigheter (Vingroup), Dagligvaror (Masan & Vinamilk) och Sällanköpsvaror (Viet Jet) gav positiv relativavkastning. Dessutom bidrog våra positioner utanför index i Material (Hoa Sen Group) också positivt.

På den negativa sidan bidrog våra positioner utanför index i Energi (Southern Gas), Informationsteknik (FPT Group), Hälsovård (Traphaco) och Dagligvaror (Kido Foods).

Fonden minskade sin exponering inom informationsteknologi, fastigheter och material under månaden.

MARKNADEN

Aktiemarknaden i Vietnam sjönk med 5% (SEK) under månaden och utvecklades sämre än MSCI Emerging Markets som steg 6,1% och MSCI Frontier Markets xGCC Net TR (SEK) som sjönk 0,6%. Efter uppgången i maj valde investerare att ta hem vinster, särskilt inom energisektorn. Utlänningar var nettosäljare till ett värde av USD 30m, men strategiska investeringar från KKR och Temasek i Vin Homes på USD 650m vände flödet till positivt. Den genomsnittliga dagsomsättningen steg till USD 334m.

BNP för andra kvartalet växte med 0,4% jämfört med samma kvartal förra året, och tillväxten för första halvåret i år blev därmed +1,81%. Det är den lägsta noteringen på 10 år och förstås en effekt av de lockdowns som infördes för att hantera Corona-utbrottet. Nu när de flesta företag och konsumenter är tillbaka, tror vi att det värsta ligger bakom oss, med en brasklapp för effekterna och hanteringen av en eventuell andravåg. Myndigheterna har reviderat ned BNP-tillväxtprognosen till +3,5–4,5% för år 2020, klart över IMF: s prognos på +2,7%.

COVID-19 verkar för tillfället vara under kontroll. Tillverknings-PMI var över 50 igen och noterades till 51 i juni, upp från 43 i maj och 33 i april. Det var första gången sedan januari (dvs före Corona) som indexet indikerade ökad aktivitet i tillverkningsindustrin. Index för industriproduktion (IIP) i juni 2020 steg med 7% jämfört med juni 2019, och för årets första 6 månader steg index med 2,7%.

Efterfrågesidan, mätt som försäljningen inom detaljhandeln, har också visat en förbättring i juni. Detaljhandeln i juni ökade med 6,2% jämfört med maj och 5,3% jämfört med juni förra året. En klar förbättring från +4,8% på årsbasis och -26% m/m. För de första 6 månaderna av 2020 har dock detaljhandelsförsäljningen fortfarande minskat med 0,8 % jämfört med samma period förra året.

Handelsöverskottet i juni nådde USD 500m trots att flertalet traditionella handelspartner fortfarande är under selektiva lockdowns. Exporten uppskattas ha uppgått till USD 21 mdr, +9,5% jämfört med månaden innan. Importen uppskattas ha uppgått till USD 20,5 mdr, en ökning med 12,8%. Det totala handelsöverskottet för årets första sex månader blev USD 4 mdr. Exporten av elektronik, datorer och komponenter steg med 24%, exporten av telefoner och tillhörande delar steg med 18%, medan textil- och klädexporten minskade med 15%. Ett starkt handelsöverskott bör skapa utrymme för en expansiv penningpolitik för att stimulera den ekonomiska tillväxten.

DISCLAIMER:
Andelar i värdepappersfonder kan både öka och minska i värde, det är därför inte säkert att man vid försäljning alltid får tillbaka investerade pengar. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondens värde kan variera kraftigt pga fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder. Informationsbroschyren, årsredovisning, halvårsredogörelse, faktablad och övrig information finns på vår hemsida. Du kan också kontakta oss om du vill att vi ska skicka dessa handlingar kostnadsfritt till dig. Har du några frågor är du välkomna att ringa oss på telefonnummer: 08-5511 4570.


Vår kollega Chau deltog i lanseringen av Climate Business Index (CBI) av UNDP Vietnam tillsammans med Ministry of Planning and Investment (MPI).


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec