4
jul
2018
Månadsbrev, Nyheter, Vietnam
MÅNADSKOMMENTAR VIETNAM – JUNI 2018

FONDEN:

Stort urval av produkter från Vinamilk på den lokala matbutiken.

Fonden backade 2,3% i juni, sämre än jämförselseindex som steg 0,2%. Stigande kurser i våra naturliga undervikter i Vingroup och Vinamilk (som både väger mer än 10% i jämförelse-index) var den främsta orsaken till underavkastningen. Vingroup steg 12,1% i juni tack vare offensiva uttalanden från bolagets bilbolag, Vinfast som förväntas producera 500 000 bilar per år när utbyggnaden är klar. Vinamilk steg då F&N anmälde att de ökat innehavet med 14,5m aktier. Fortsatt nedgång i några av våra innehav utanför index (t.ex. FPT Corp, LDG Group, HD Bank och Phu Nhuan Jewelry) bidrog också till underavkastnigen. Våra övervikter i basindustri och sällanköpsvaror samt undervikter i verkstad bidrog däremot positivt till den relativa avkastningen. Inga större förändringar genomfördes under månaden.
 
MARKNADEN:

Marknaden utvecklades svagt under månaden då oron över omvärldsfaktorers påverkan på Vietnam steg. De främsta orosmomenten var (1) ökade handelshinder i spåren av USAs och Kinas diskussioner, (2) rädsla för ytterligare devalvering efter den starka USD-utvecklingen samt, (3) svag utveckling på börserna i regionen och globalt. Marknaden blev också besviken över beskedet att Vietnam inte flyttades till MSCIs lista över potentiella uppflyttningskandidater till Emerging Markets-status. Trots god utveckling de senaste 12 månaderna uppfylldes inte alla kvantitativa och kvalitativa kriterier.

Marknaden slutade månaden upp 0,2% vilket kan jämföras med MSCI Emerging Markets som sjönk 2,4% och MSCI Frontier Markets som sjönk 4%. Bortsett från Vingroup (det största bolaget i index), sjönk de flesta bolagen. Utländska investerare nettosålde aktier till ett värde av USD 6,1m under månaden, inklusive en större transaktion i Yeah1 Group som nyligen noterades på Ho Chi Minh Stock Exchange. Rensat för den nettosålde utlänningar för USD 106m, dock noterar vi att det vände till nettoköp under månadens sista handelsdagar, vilket skulle kunna vara ett tecken på en vändning. Den dagliga omsättningen sjönk till USD 242m och börsen handlas nu på omkring 17x förväntade vinsten 2018 och 14x 2019, vilket är rimliga nivåer.

Den makroekonomiska statistiken som kom in var positiv. BNP för första halvåret växte med 7,1% (7-års högsta). Inflationen ökade med 0,6% jämfört med månaden innan på grund av stigande matpriser och transportkostnader. Handelsöverskottet landade på USD 2,6 mdr och den totala handeln steg 13% till USD 225 mdr. Den vietnamesiska Dongen har tappat 1,7% mot USD under första halvåret, vilket är mindre än många jämförbara valutor. Utländska direktinvesteringar ökade med 5,7% till USD 20,3 mdr.
 

DISCLAIMER:
Andelar i värdepappersfonder kan både öka och minska i värde, det är därför inte säkert att man vid försäljning alltid får tillbaka investerade pengar. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondens värde kan variera kraftigt pga fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder. Informationsbroschyren, årsredovisning, halvårsredogörelse, faktablad och övrig information finns på vår hemsida. Du kan också kontakta oss om du vill att vi ska skicka dessa handlingar kostnadsfritt till dig. Har du några frågor är du välkomna att ringa oss på telefonnummer: 08-5511 4570.


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec