6
aug
2019
Månadsbrev, Nyheter, Vietnam
MÅNADSKOMMENTAR VIETNAM – JULI 2019

FONDEN

Fonden ökade med 4,7% i juli jämfört med fondens jämförelseindex FTSE Vietnam TR som ökade 6,7% (SEK). Vingroupgruppen där fonden har en naturlig undervikt var den huvudsakliga anledningen till underavkastningen. Rykten om kapitalanskaffning till högt emissionspris i Vinhomes tillsammans med bättre resultat än förväntat skapade köptryck i aktien. Vinhomes intäkter ökade med 75,6% på årsbasis under andra kvartalet (21,7% y/y under 1H2019) på grund av högre leverans av bostäder än väntat. Vincom Retail uppvisade en god intäktsökning under andra kvartalet (+30,8% y/y) givet den pågående expansionen av sina köpcentrum. Tre nya köpcentrum invigdes under det senaste kvartalet vilket tog totala antalet till 69 över hela landet. Moderbolaget Vingroups nettovinst ökade också +120% y/y under 1H2019 på grund av goda resultat för Vinhomes, Vincom Retail och andra affärsområden som sjukvård och utbildning (1H2018 var dock en låg bas). Dessutom gav fondens position i TNG Investment ett negativt bidrag efter att ha korrigerat efter tidigare stark kursuppgång hittills i år. Ett antal av våra bolagscase inom dagligvaror (Kido Frozen Foods), bank & finans (Lien Viet Post Bank, Vietinbank), IT (FPT Corporation) och sällanköpsvaror (Phu Nhuan Jewelry) presterade väl och bidragit positivt till fondens relativa utveckling. Fonden ökade sin exponering i fastigheter under juli.

MARKNADEN

Marknaden uppvisade en stark kursuppgång under juli och ökade 6,7% jämfört med 1,9% och 3,5% avkastning i MSCI Emerging Markets Net TR (SEK) respektive MSCI Frontier Markets xGCC Net TR (SEK). USA och Kina som återvände till förhandlingsbordet över ett långvarigt handelskrig var den främsta anledningen till det förbättrade sentimentet. Den genomsnittliga dagsomsättningen förbättrades till USD 177m. Utländska investerare var nettoköpare om USD 89m i juli, främst lett av ETF-inflöden.

Under månaden släppte de flesta bolagen sina kvartalsresultat och levererade överlag bättre än väntat. Banksektorn uppvisade en tvåsiffrig tillväxt under andra kvartalet på grund av högre kredittillväxt och ökning av övriga intäkter. Trots regleringsutmaningarna på fastighetsmarknaden i Vietnams finansiella huvudstad, Ho Chi Minh City, kunde fastighetsutvecklare överlämna de tidigare bokade fastigheterna. Vinhomes ledde sektorn med högre leveranser i Hanoi och Ho Chi Minh City. På den negativa sidan återfanns börsmäklarna där lägre omsättning och lägre rådgivningsintäkter innebar ytterligare ett tufft kvartal. Intjäningen från mäklarna sjönk avsevärt (HCM -59,2%, VND -46%, SSI -55,2%) och resulterade i fallande aktiekurser.

Vietnams aktiemarknad fortsätter att locka utländskt kapital och en ny köpare var en nyligen lanserad Hong Kong-baserad ETF med en initial storlek på USD 20m. Koreanska KEB Hana Bank offentliggjorde ett strategiskt köp av 603 miljoner aktier (15% av aktierna) i Bank of Investment and Development of Vietnam (BIDV) via en private placement. Storleken på affären förväntas bli USD 871 miljoner, vilket gör det till en av de största transaktionerna i år.

Makrostatistiken är fortfarande positiv trots geopolitisk motvind runt Vietnam. Utbetalda utländska direktinvesteringar (FDI) ökade med 7,1% för att uppgå till 10,6 miljarder USD hittills i år. Tillkännagivna FDI minskade dock med 13,4% till 20,2 miljarder USD på grund av hög bas under samma period förra året. Inflationen i juli förblev relativt låg och ökade med 2,61% y/y. Inköpschefsindex i juli ökade till 52,6, vilket indikerar expanderande tillverkningssektor och ekonomisk motståndskraft. Handelssiffrorna är fortfarande uppmuntrande med ett handelsöverskott på USD 1,8 miljarder (dock ned från 2,6 miljarder USD 7m2018) hittills i år.

Den 1 augusti införde USA ytterligare 10% tullar på USD 300 miljarder import från Kina vilket togs emot negativt av de globala marknaderna. Varje upptrappning i handelskriget mellan de två länderna kommer sannolikt att påverka börssentimentet och är den största riskfaktorn enligt vår åsikt.

DISCLAIMER:
Andelar i värdepappersfonder kan både öka och minska i värde, det är därför inte säkert att man vid försäljning alltid får tillbaka investerade pengar. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondens värde kan variera kraftigt pga fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder. Informationsbroschyren, årsredovisning, halvårsredogörelse, faktablad och övrig information finns på vår hemsida. Du kan också kontakta oss om du vill att vi ska skicka dessa handlingar kostnadsfritt till dig. Har du några frågor är du välkomna att ringa oss på telefonnummer: 08-5511 4570.


Tundras Duc i möte med Masan.


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec