9
aug
2018
Månadsbrev, Nyheter, Vietnam
MÅNADSKOMMENTAR VIETNAM – JULI 2018

FONDEN:

Mot himlen! Ho Chi Minhs stadsbild i kontinuerlig förändring.

Fonden sjönk 3% i juli, sämre än jämförelseindex FTSE Vietnam TR Index vilket backade 2%. Fondens undervikter i dagligvaror (HAGL, Hoang Anh), Verkstad (Hoang Huy, CII) och fastigheter (Novaland) stod för större delen av underavkastningen jämfört med index. Dessutom sjönk våra innehav utanför index i basindustri (Hoa Sen) och bank & finans (LPB Bank) vilket gav ytterligare negativt bidrag. Däremot bidrog våra övervikter i sällanköpsvaror (PAC) och IT (FPT) positivt till relativavkastningen. I och med att marknaden nu har backat med mer än 20% sedan toppen i april har vi nu minskat i mer defensiva innehav inom kraft och basindustri. Värderingarna ser nu mer normala ut och om vi får en förbättring på det geopolitiska planet kan marknadssentimentet förändras snabbt. Fondens innehav bör också gynnas av den starka ekonomin framöver.

MARKNADEN:

Vietnam har ytterligare en tuff månad bakom sig, denna gång främst på grund av det försämrade handelsförbindelserna mellan USA och Kina. Givet att Kina är Vietnams största handelspartner (med ett handelsunderskott på USD 28 mdr) kan USAs restriktioner leda till att eventuell kinesisk överskottsproduktion kan komma att dumpas i sydost Asien och förvärra handelsunderskottet. Dessutom har den kinesiska Yuanen försvagats med omkring 6.5% den senaste månaden vilket försämrar Vietnams konkurrenskraft då de ofta konkurrerar med kinesiska producenter.

FTSE Vietnam TR Index tappade 2%, sämre än MSCI Emerging Market Net (-0,2%) och MSCI Frontier Markets xGCC Net (+0,5%). Utländska investerare var nettosäljare till ett värde av USD 93m under månaden, framförallt i Vingroup-relaterade bolag (Vincom, Vinhomes, Vincom Retail) där man nettosålde till ett värde av USD 103m. Omsättningen på börsen fortsatte att minska och den genomsnittliga handeln var USD 181m per dag.

Rapportsäsongen startade med rapporter från bank & finans, fastigheter och byggbolag. Samtliga uppvisade bra tillväxt under det andra kvartalet. Bankernas vinster ökade med 50-150% jämfört med förra året, fastighetsbolaget DXGs vinst ökade med 113% och aktiemäklarna HCM och SSIs vinster ökade med 103% respektive 20%.

På makrosidan reagerade den vietnamesiska Dongen på omvärldsturbulensen och valutan devalverades med 1,5% under månaden. (-2,6% YTD). Detta ses som ett svar på den försvagade kinesiska valutan snarare än ett devalveringstryck på grund av ekonomiska faktorer. För årets blev handelsöverskottet USD 3,1mdr, utländska direktinvesteringar summerades till USD 9,9mdr (+8,8% YoY) och valutareserven summerades til USD 63mdr den sista juni. Förutom valutan såg de flesta indikatorer positiva ut, inflationen minskade till 2,45% i juli tack vare lägre priser inom hälsovård och transport. PMI minskade något till 54,9 (jmf 55,5 i juni), men är fortfarande nära toppnoteringarna historiskt sett.

 

DISCLAIMER:
Andelar i värdepappersfonder kan både öka och minska i värde, det är därför inte säkert att man vid försäljning alltid får tillbaka investerade pengar. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondens värde kan variera kraftigt pga fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder. Informationsbroschyren, årsredovisning, halvårsredogörelse, faktablad och övrig information finns på vår hemsida. Du kan också kontakta oss om du vill att vi ska skicka dessa handlingar kostnadsfritt till dig. Har du några frågor är du välkomna att ringa oss på telefonnummer: 08-5511 4570.


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec