6
mar
2019
Månadsbrev, Nyheter, Vietnam
MÅNADSKOMMENTAR VIETNAM – FEBRUARI 2019

FONDEN

Fonden ökade med 9,4% i februari jämfört med jämförelseindex, FTSE Vietnam Total Return Index, vilket setg med 11,9%. Starka ETF-inflöden resulterade i stigande kurser, främst i blue chip-aktier, medan mindre bolag inte hängde med. Fondens undervikt i fastigheter (främst VinHomes och Vingroup) var den främsta bidragsgivaren till den relativa underavkastningen. Dessutom tillförde den naturliga undervikten (båda väger med än 10% i index vilket fonden inte får) i Masan och Vinamilk också den negativa relativa avkastningen. På den positiva sidan bidrog fondens off-benchmark-satsningar i material (Hoa Sen Group), finans (VN Direct, SSI Securities, JS Commercial Bank), informationsteknik (FPT-Group) och sällanköpsvaror (TNG Investments) positivt till fondens resultat. Vidare har fonden en övervikt mot ”tillväxt till rimliga värderingar”, vilket framgår av fondens genomsnittliga värdering (P/E) på 12x jämfört med jämförelseindex 21x. Vi tror att den stora skillnaden kommer att minska när flödena till de stora indextunga aktierna minskar och passiva flöden normaliseras. Fonden gjorde inga nya köp, men minskade exponeringen i energisektorn under februari månad.

MARKNADEN

Efter det kinseska nyåret då Vietnam höll stängt en vecka, såg vi att investerare återkom till börsen. Det var särskilt tydligt bland lokala investerare som hade minskat sina positioner före Tet-semestern. I februari gick FTSE Vietnam index upp med 11,9% jämfört med MSCI Emerging Markets, vilket ökade med 2,4% och MSCI Frontier Markets xGCC, vilket ökade med 2,8%. Likviditeten förbättrades också under månaden till en genomsnittlig daglig omsättning på USD 208m. Utländska investerare ökade också sina positioner i Vietnam och var nettoköpare till ett värde om USD 91m, vilket till största del kom från ETF-flöden. Vietnam var också i rampljuset globalt tack vare av toppmötet mellan Trump och Kim Jung Un i februari. Trots att inget genombrott uppnåddes under mötet ökade Vietnams synlighet i det det geo-politiska landskapet. Vidare undertecknade vietnamesiska flygbolag att köpa omkring 200 flygplan från Boeing under Trump-besöket och många andra potentiella affärer diskuterades samtidigt mellan USA och Vietnam.

Handelskriget mellan USA och Kina har börjat mildras och man tror att de befinner sig i slutfasen av diskussionerna, till marknadens lättnad. Inget är klart förrän ett avtal är underskrivet, men enligt media kommer inte eskaleringen av tullar på kinesiska varor på 10% att träda i kraft. Kina verkar vara villigt att sänka tullavgifter på amerikanskt spannmål, kemikalier och bilar mm till följd av minskade amerikanska tullar.

Makrostatistiken i februari gav en blandad bild, där handeln oroade marknaden. Exporten under årets inledande två månader med 5,9% jämfört med samma period förra året medan importen ökade 7,5%. Vietnam registrerade ett handelsunderskott på USD 84m för årets första två månader, medan februaris underskott var på hela USD 900m. Den främsta orsaken till att exporten saktar ner beror på den globala avmattningen i mobilsegmentet, vilket 25% av Vietnams export består av (främst Samsung). PMI backade till 3-års lägsta på 51,2, vilket indikerar en lägre tillväxttakt i tillverkningsindustrin, främst på grund av svagare nya exportorder. Inflationen var emellertid svag under månaden och ökade med 2,6% jämfört med februari 2018. Vietnams etablering som det nya produktionscentrumet i Asien är fortsätter starkt och utländska direktinvesteringar stiger fortfarande. Registrerade direktinvesteringar under årets första två månader såg en massiv ökning med 150% år/år till totalt USD 8,5 mdr och faktiska investeringar ökade med 10% till USD 2,6 mdr. Med tanke på osäkerheten kring handelskriget mellan USA och Kina, överväger många globala jättar att flytta sina produktionsanläggningar till Vietnam för att dra nytta av lägre priser och billig arbetskraft.

DISCLAIMER:
Andelar i värdepappersfonder kan både öka och minska i värde, det är därför inte säkert att man vid försäljning alltid får tillbaka investerade pengar. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondens värde kan variera kraftigt pga fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder. Informationsbroschyren, årsredovisning, halvårsredogörelse, faktablad och övrig information finns på vår hemsida. Du kan också kontakta oss om du vill att vi ska skicka dessa handlingar kostnadsfritt till dig. Har du några frågor är du välkomna att ringa oss på telefonnummer: 08-5511 4570.

Tundras Finansiella och ESG-team möter ett av våra holdingbolag, Hoa Sen Group.


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec